Válaszd ki azt az elemet az oldalon, amelyet a hiba érint
Obrovský výprodej

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - AFFILIATE PROGRAM - Alza.cz

1.    BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: „ÁSZF“) az Alza.cz a.s. – cégjegyzékszám: 27082440, adónyilvántartási szám: CZ27082440, székhely: Praha 7, Jankovcova 1522/53, irányítószám: 170 00, a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékében bejegyezve: B 8573 szám alatt - (továbbiakban: „Alza.cz“) adta ki az üzleti partnereik, vállalkozók számára, akik vállalják, hogy betartják ezeket az együttműködési feltételeket, ha regisztrálnak az Alza.cz portálon az Affiliate programba, tehát abba a programba, amelynek célja az Alza.cz vállalat által üzemeltetett portálokon történő vásárlás elősegítése harmadik felek portáljain (továbbiakban: „program“), valamint megfelelnek az ebben az ÁSZF-ben leírt feltételeknek és az Alza.cz elfogadja a regisztrációjukat a programba (továbbiakban: „partner“), mivel kizárólag az Alza.cz-nek van joga eldönteni, hogy ki vehet részt a programban.
 2. A programban való részvétel Alza.cz oldaláról történő megerősítését követően, amelyet az Alza.cz nem köteles végrehajtani, az Alza.cz és a partner a módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 2012. évi 89. törvény 2. bekezdésének 1746. §-a értelmében szerződést köt a programban folytatott üzleti együttműködésről. Ez alapján a partner köteles az Alza.cz internetes üzletet hirdető bannereket (továbbiakban: „banner“) és linkeket elhelyezni az általa működtetett portálokon (továbbiakban: „portál“), amelyért a jelen ÁSZF szerinti megfelelő tevékenység esetén és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a partner jutalékot kap.
 3. A szerződő felek kijelentik, hogy két különálló félről van szó, valamint nem állnak alárendeltségi és felettesi viszonyban, illetve saját felelőségükre kötik meg ezt a megállapodást és mindegyik fél vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.

2.    PARTNERSÉGI NYILATKOZAT

 1. A partner kijelenti és garantálja az Alza.cz-nek, valamint vállalja, hogy a program teljes időtartama alatt:
  1. vagy érvényes kereskedelmi engedéllyel rendelkező vállalkozó, aki cégjegyzékszámot kapott, vagy nem üzleti személy, aki a jövedelemadóról szóló 1992. évi 586. törvény értelmében vett eseti tevékenységek keretében vesz részt a programban, miközben az ebből a tevékenységből származó összes jövedelme az adott naptári évben nem haladja meg a 30.000,- Kč-t;
  2. A partner által az Alza.cz-nek a programban való részvételről folytatott tárgyalások keretében és maga a program során tett különféle nyilatkozatok igazak, pontosak és teljesek, miközben nem létezik olyan tény, amely ellentmond ezeknek az állításoknak;
  3. Jogosult szerződést kötni a jelen ÁSZF értelmében, teljesíti az ebből eredő kötelezettségeit és ugyanakkor teljes mértékben tisztában van az ebből az ÁSZF-ből eredő kötelezettségekkel;
  4. teljesül a jelen ÁSZF értelmében vett szerződéskötés minden előfeltétele, különösen, de nem kizárólag a nyilatkozat valódiságát és teljességét illetően, valamint a vonatkozó, általánosan kötelező erejű jogszabályokban előírt egyéb feltételek tekintetében;
  5. a jelen ÁSZF értelmében vett szerződés megkötése vagy a partner egyes lépéseinek végrehajtása az alapján és azzal összefüggésben nem sérti a partnernek a vonatkozó jogszabályokból, kötelező érvényű szerződésekből, megállapodásokból és nyilatkozatokból eredő kötelezettségeit, valamint nem ellentétes a közigazgatási hatóság, a bíróság vagy a választottbírósági határozat bármely olyan kérésével, határozatával vagy óvintézkedésével, amely a partnerre nézve kötelező lenne, illetve harmadik felek jogait sem sérti;
  6. nem fizetésképtelen és nem áll csődeljárás alatt, valamint nem nyújtottak be ellene fizetésképtelenségi és/vagy végrehajtási kérelmet;
  7. A portálnak kész weboldal formája van, vagyis a jellemzők között szerepel a weboldal egyes elemeinek átfogó megjelenése és funkcionalitása;
  8. A portálnak nincs pénzvisszatérítési vagy kedvezményes kuponok jellege, és a portál nem teszi lehetővé a látogatók számára az Alza.cz-ről megvásárolt termékekbe fektetett pénzeszközök egy részének visszaszerzését;
  9. A kuponos vagy kedvezményes jellegű portálnak járó jutalék kiszámítása eltér a tartalmi portálokétól;
   1. A „kedvezményes portálok“ jutaléka 2017. január 1-jétől 0,5%.
  10. A portál nem egy ún. MFA portál (vagyis nem egy olyan weboldal, amelyet kizárólag hirdetésmegjelenítés céljából hoztak létre).
  11. A portál a felek e szerződés és az ÁSZF alapján történő együttműködésének időtartama alatt tartalmazza és tartalmazni fogja a bannert, amely a program keretén belül lesz használva. Tilos a portál bármely más használata a programon belül, ha az Alza.cz végfelhasználója nem aktívan kattint a megfelelő bannerre. Így nem jogosult az alábbiakban meghatározott jutalékra; 
  12. A portált nem használják kedvezmények és egyéb előnyök közvetlen megszerzésére a partner és/vagy a partnerhez közeli személyek számára (lásd a Polgári Törvénykönyv 22. §-át) az Alza.cz-től a partner külön tranzakciói esetén az Alza.cz által üzemeltetett online áruházban (E pont alapján a partner lehet vállalkozó és nem vállalkozó, valamint jogi személy, akivel a partner vagyoni kapcsolatban áll, vagy amelyben vagyoni résztvevő, illetve jogi személy, aki helyett a Partner jogosult törvényes módon cselekedni), 
  13. A portál nem tartalmaz olyan információkat, linkeket, anyagokat vagy tartalmakat, amelyek harmadik felekkel szemben, beleértve az Alza.cz-t is, tisztességtelenek, sértik az alkalmazandó általánosan kötelező érvényű jogi előírásokat és a legmagasabb etikai normákat, ideértve, de nem kizárólag, az abban található és/vagy hivatkozott tartalmat, illetve nem idézheti elő az általánosan kötelező érvényű jogi előírások megsértését és/vagy nem hagyhatja azt a benyomást, hogy egyetért az ilyen jogsértésekkel.
 2. Végezetül a partner kijelenti, hogy korábban nem zárták ki a programból.

3.    KÖLCSÖNÖS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 1. A link vagy a banner elhelyezését a Partner által az Alza.cz véletlenszerűen ellenőrzi.
 2. A partner az Alza.cz jóváhagyása nélkül nem helyezheti el a program HTML kódját. A partner köteles bejelenteni az Alza.cz-nek minden olyan webhely URL-címét, amelyen hirdetni kívánja az Alza.cz-t vagy a saját affiliate linkjét a programon belül. Ezután az Alza.cz eldönti, hogy a weboldal megfelel-e az Alza.cz érdekeinek, és e-mailben elküldi a döntését a partnernek.
 3. A partner nem jogosult az előugró ablakok, hirdetések és linkek vagy framingek használatáért járó programon belüli jutalékra anélkül, hogy a webhely látogatója egyértelműen rákattintana az affiliate linkre. A partner semmilyen módon nem teheti függővé a weboldal további használatát vagy a szolgáltatások nyújtását a linkre való kattintással. A linkre történő kattintásnak a látogató szabad döntésének kell lennie.
 4. Az Alza.cz jogosult a partner vezetéknevének és keresztnevének vagy nevének és logójának felhasználására a marketingkommunikációban, a partnerek, vásárlók listáiban és a prezentációkban. Így a partner az Alza.cz-nek területi vagy mennyiségi korlátozások nélküli, nem kizárólagos licencet ad a fent meghatározott módon és a szerződéses kapcsolat időtartamára korlátozva, amelyet az Alza.cz nem köteles használni. A partner késedelem nélkül köteles biztosítani az Alza.cz számára a megadott licencből fakadó jogok folyamatos gyakorlását, és felhívás nélkül minden jogi lépést megtesz ezen jogok gyakorlására vonatkozó korlátozások megszüntetésére.
 5. A partner nem jogosult licitálni az Alza.cz-t és az Alza-t tartalmazó kifejezésekre, valamint az elírási hibákra (alya), vagy egyéb módon reklámozni ezeket hirdetési rendszerekben. Ezenkívül tilos a Google Ads, a Sklik, a Facebook Business Manager és más hirdetési rendszerek használata, amelyek az Alza szót tartalmazó webhelyekre irányítanak és / vagy átirányítják azokat (például Alza.com, Alza.com, Alza.hu, Alza.at, Alza.de, Alzashop.com stb.).
 6. A partner nem jogosult kéretlen levél (spam) vagy bármilyen más formájú illegális promóció küldésére, amely sérti a tisztességes kereskedelem és a jó viselkedés alapelveit.
 7. A partner nem jogosult az Alza.cz nevében cselekedni promóciós e-mailek küldésekor, vagy nem szabad azt a benyomást keltenie, hogy az Alza.cz meghatalmazott hirdetési képviselője. 
 8. A partner nem jogosult visszaélni a jutalékrendszerrel olyan eszközök segítségével, mint a backclick, a clickbot és a hasonló, azonos hatású eszközök, különösen a saját vagy más személy jutalékának mesterséges növelése céljából.
 9. A partner nem veszélyeztetheti, azaz nem hackelheti vagy crackelheti meg a jutalékrendszer védelmét, különösen a saját vagy más személy jutalékának mesterséges növelése céljából. Ha a partner megsérti az ÁSZF 3. cikkelyében meghatározott kötelezettségeket, az Alza.cz 50.000,- Kč (szavakban: ötvenezer cseh korona) szerződéses büntetésre jogosult minden ilyen jogsértésért. Emellett a partner köteles ezt a szerződéses büntetést az Alza.cz fizetési felhívásától számított tíz (10) napon belül kifizetni, miközben ez nem érinti az Alza.cz teljes kártérítési igényét.
 10. Amennyiben a partner megsérti az ÁSZF 3. cikkelyében meghatározott kötelezettségeket, akkor az Alza.cz felszólítja, hogy azonnal javítsa ki. Ha két (2) napon belül nem kerül sor a kijavításra, az Alza.cz jogosult felmondani a szerződést.

4.    A JUTALÉK KISZÁMÍTÁSA ÉS A SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

 1. Ha teljesül a program összes feltétele, ideértve a partner programról szóló nyilatkozatának valódiságát, teljességét és helyességét, valamint az ÁSZF 3. cikkelyében összefoglalt kötelezettségek teljesítését, a partner jutalékra jogosult, amely az adott naptári hónap teljes forgalmából van kiszámítva, amelyet az Alza.cz ért el a portál látogatói által megvalósított és zavartalan tranzakciói eredményeként, akik az Alza.cz-n végrehajtották a tranzakciót, miután megérkeztek az Alza.cz által üzemeltetett online áruházba és aktívan rákattintottak a linkre vagy a bannerre (továbbiakban: „látogató“), miközben a jutalék (továbbiakban: „jutalék“) az ügyfél által vásárolt termékek árától és típusától függ. A jutalék összege megtalálható [https://affiliate.alzashop.com/Home/Help.].
 2. Ha a jutalék meghaladja az 500,- Kč vagy azzal egyenértékű pénznem összegét, a partner készpénz nélküli fizetést kérhet az Alza.cz-nek bejelentett bankszámlájára, miközben az Alza.cz harminc (30) naptári napon belül a partner megfelelő adódokumentumának (számlájának) kézhezvételétől és a jutalék kifizetési feltételeinek teljesítésétől számítva köteles ezt a jutalékot banki átutalással kifizetni a partner bankszámlájára. Az adódokumentumnak (számla) meg kell felelnie a törvényi követelményeknek, máskülönben az Alza.cz jogosult az adódokumentumot (számlát) visszaadni a partnernek. Ilyen esetben a kifizetési határidőt felfüggesztik, és újból elindítják a kijavított adódokumentum (számla) kézhezvételének napjától. Ha a partner ÁFA-fizető, a megállapodás szerinti jutalék a törvényben előírt ÁFA-val növekszik. Ebben az esetben az Alza a Partner azon bankszámlájára utalja át a kifizetéseket, mely az adóhatóságnál szerepel. A bankszámlának szerepelnie kell a Partner által kiállított adójogi dokumentumon (számlán) (egyébként az Alza.cz az adójogi dokumentumot visszaküldheti a Partnernek).
 3. A partner köteles minden naptári évre számlát küldeni legkésőbb azon naptári évet követő év január 15-ig, amelyért a partner jogosult volt a jutalékra. Ha a partner ezt nem teszi meg, és ugyanakkor nem teszi meg ezt az Alza.cz felhívásától számított 7 napon belül, az adott évre vonatkozó jutalékhoz való jog érvényét veszti.
 4. A jutalék igénylésének elévülési ideje egy év attól a naptól számítva, amikor a követelést először lehetett igénybe venni.
 5. Ha az Alza.cz okkal gyanítja, hogy a partner megsértette ezt a megállapodást, vagy egyéb módon visszaélt a jutalékrendszer feltételeivel, jogosult visszatartani a jutalék kifizetését addig, amíg az ilyen gyanú meg nem cáfolódik.
 6. 6.A pénzösszeget kifizetettnek kell tekinteni, amint azt a feladó bankszámlájáról a kedvezményezett bankszámlájára küldik.

5.    A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

 1. A szerződés megszüntethető felbontással, megállapodással vagy felmondással.
 2. Mindegyik szerződő fél csak a jelen ÁSZF-ben meghatározott okokból jogosult felmondani ezt a szerződést.
 3. Az Alza.cz jogosult felmondani a szerződést, ha: 
  1. A partner lényegesen megsérti az ÁSZF-ben megállapított partneri kötelezettségeket és a vonatkozó, általában kötelező érvényű jogszabályokat;
  2. a jelen ÁSZF 2. cikkelyében említett partner nyilatkozata hamisnak, hiányosnak vagy helytelennek bizonyul;
  3. A vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárás alatt áll vagy végrehajtási kérelmet nyújtottak be ellene.
 4. A partner jogosult elállni a szerződéstől abban az esetben, ha az Alza.cz több mint húsz (20) napot késik a partnernek járó pénzösszeg kifizetésével, és még a partner írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül sem teljesíti azt.
 5. A szerződés felmondása a másik szerződő fél által írásban benyújtott felmondási értesítés kézbesítésének napján lép hatályba.
 6. Az Alza.cz a felmondás kézhezvételétől számított 7 napos felmondási határidővel felmondhatja a szerződést a felmondás indokának megadása nélkül. 
 7. A partner két (2) hónapos felmondási határidőn belül jogosult felmondani a szerződést a felmondás indokának megadása nélkül, miközben a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felmondási határidő a felmondás másik félnek történő kézbesítését követő naptári hónap első napján kezdődik.
 8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés felmondása nem befolyásolja és nem érinti a licencekre, garanciákra, kártérítési igényekre, károkra és a szerződéses büntetésekre vonatkozó rendelkezéseket, ha azok a szerződés megszűnése előtt merültek fel, valamint a többi rendelkezést és követelést, amelyek a jellegüknél fogva a szerződés lejárta után is folytatódnak.

6.    BIZALMAS INFORMÁCIÓK ÉS SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

 1. A szerződő felek vállalják, hogy - a jelen ÁSZF-ben kifejezetten előírtak kivételével - harmadik feleknek nem adják át a másik szerződő féltől a szerződés teljesítése során megszerzett bizalmas információkat, miközben a szerződő felek bizalmas információként kezelnek minden olyan információt, amelyet ilyenként kijelölnek és amely bizonyos értéket képvisel a szóban forgó fél számára, üzleti titok vagy üzleti titok lehet, és/vagy amelynek nyilvánosságra hozatala alááshatja vagy veszélyeztetheti az érintett fél jogos érdekeit. Ezért vállalják, hogy a bizalmas információk védelme, amelyek mindig az átadó fél kizárólagos tulajdonát képezik, valamint a bizalmasság és a titoktartás megőrzése érdekében ugyanolyan erőfeszítéseket tesznek, mintha a saját bizalmas információikról lenne szó, és mindezt a bevált gyakorlat elvével, a vonatkozó jogi rendeletekkel, különösképp, de nem kizárólag a személyes adatok védelméről szóló, módosított és hatályos 2000. évi 101. törvénnyel összhangban. Ezenkívül a szerződő felek vállalják, hogy a másik fél bizalmas információit nem használják fel másképp, mint a szerződés teljesítése céljából.
 2. A fenti rendelkezések ellenére nem tekinthetők bizalmasnak azok az információk, amelyek: 
 3. nyilvánosságra kerültek anélkül, hogy a nyilvánosságra hozataluk megsértette volna a fogadó fél kötelezettségeit vagy a jogszabályokat;
 4. a fogadó fél jogszerű birtokában vannak a szerződés megkötése előtt, kivéve ha ezekre az információkra a felek között korábban megkötött bármilyen egyéb információvédelmi megállapodás vonatkozott;
 5. olyan folyamat eredményei, amely során a fogadó fél függetlenül eléri őket, és képes igazolni ezt a saját nyilvántartásaival vagy a harmadik felek bizalmas információival;
 6. a szerződés aláírása után kerülnek a fogadó fél birtokába a harmadik féltől, akinek az információk ilyen kezelése nincs korlátozva.
 7. A szerződő felek vállalják, hogy teljes egészében betartják a szerződésből, valamint a vonatkozó, általánosan kötelező erejű jogi rendeletekből, különösen a módosított GDPR-ből eredő titoktartási kötelezettséget és a bizalmas információk védelmének kötelezettségét. Ezzel összefüggésben a szerződő felek vállalják, hogy mindenkit kioktatnak a fent említett titoktartási kötelezettségekről és a bizalmas információk védelméről, akik a jelen ÁSZF értelmében részt vesznek a szerződés teljesítésében, és továbbá vállalják, hogy megfelelő módon betartatják ezen kötelezettségeket a szerződés teljesítésében részt vevő valamennyi személlyel, és mindezt megfelelő technikai és szervezeti intézkedések biztosításával, figyelembe véve a technika állását, a végrehajtás költségeit, a feldolgozás jellegét, hatályát, összefüggéseit és céljait, valamint az egyének jogaira és szabadságára vonatkozó eltérően valószínűsíthető és különféle súlyos kockázatokat. 
 8. Az Alza.cz tájékoztatja a partnert arról, hogy amennyiben a partner megsérti ezt az ÁSZF-t, különösen ezen ÁSZF 2.1.9. és/vagy 3.5. pontját, vagy az Alza.cz ellen elkövetett bármely más jogsértés esetén, a partner személyes adatai megoszthatók az Alza.cz-hez hasonló felállásban lévő harmadik felekkel (pl. más vállalkozók, akik üzleti tevékenységet folytatnak az e-commerce területén). A személyes információk csak szükséges mértékben lesznek megosztva, miközben a személyes adatok továbbításának célja a további jogsértések megelőzése.
 9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés felmondása nem érinti az ÁSZF e cikkelyének rendelkezéseit, és a szerződés felmondását követően is fennmaradnak.
 10. Amennyiben a jelen ÁSZF másképp nem rendelkezik, a személyes adatok védelmét illetően a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek használatosak, amelyek elérhetők itt: https://www.alza.hu/privacy-policy

7.    VÉDJEGYEK ÉS A JÓ HÍRNÉV 

 1. A szerződő felek vállalják, hogy a cselekvéseikkel egyikük sem sérti meg a másik szerződő fél védjegyét és jó hírnevét. 
 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a másik szerződő fél minden védjegye és kereskedelmi neve csak a másik fél kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel. Ebből a célból a kérelmező szerződő fél legalább két (2) munkanappal a tervezett közzététel előtt elküldi a felhatalmazott szerződő félnek a védjegyről és/vagy a kereskedelmi névről szóló promóció előnézetét, értesítést vagy használat tárgyát, miközben a kérelmező szerződő fél csak a felhatalmazott szerződő fél írásbeli jóváhagyását követően teheti közzé ezt az információt.

8.    KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 1. Mindkét szerződő fél felelős az esetleges károkért az alkalmazandó és hatályos törvények és rendeletek, valamint a szerződés keretei között. A szerződő felek vállalják, hogy minden erőfeszítést megtesznek a károk megelőzése és minimalizálása érdekében.
 2. Egyik szerződő fél sem felel semmilyen kárért vagy késedelemért, ha a másik szerződő fél kötelezettségeinek mulasztása vagy olyan körülmények miatt merül fel, amelyek kizárják a felelősséget a Polgári Törvénykönyv 2. bekezdésének 2913. §-a értelmében. Azonban a felelősséget nem zárja ki olyan akadály, amely csak akkor keletkezett, amikor a felelős fél késett a saját kötelezettsége teljesítésével, vagy gazdasági körülményeiből származott, miközben a felelőséget kizáró hatások mindaddig korlátozódnak, amíg az akadály fennáll, amelyhez ezek a hatások kapcsolódnak. 
 3. A szerződő felek vállalják, hogy indokolatlan késedelem nélkül értesítik a másik szerződő felet azokról a körülményekről, amelyek kizárják a szerződés megfelelő teljesítését akadályozó felelősséget. Ugyanakkor vállalják, hogy minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy meggátolják és legyőzzék a felelősséget kizáró körülményeket.

9.    KÖLCSÖNÖS KOMMUNIKÁCIÓ  

 1. A szerződő felek vállalják, hogy együttműködnek egymással, és minden információt megadnak egymásnak kötelezettségeik megfelelő teljesítéséhez, illetve különösképpen, de nem kizárólagosan, hogy a másik felet tájékoztatják minden olyan tényről, amelyek fontosak vagy fontosak lehetnek a szerződés megfelelő teljesítése szempontjából. 
 2. Ha a partnernek bármilyen kérdése vagy észrevétele van a programmal kapcsolatban, elküldheti őket a https://www.alzashop.com/Kontakt?g=6&q=105 címre.
 3. A szerződő felek vállalják, hogy legkésőbb három (3) munkanapon belül értesítik a másik felet postai címük, faxszámuk vagy e-mail címeik, vagy a programot érintő egyéb azonosító információk és releváns tények megváltozásáról (ideértve az ÁFA-fizetést is). 
 4. A partner vállalja, hogy fizetésképtelenség, küszöbön álló csőd, fizetésképtelenségi javaslat vagy a partner elleni végrehajtási kérelem benyújtása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb három (3) munkanapon belül értesíti az Alza.cz-t erről a tényről. Amennyiben a partner nem teljesíti ezt a kötelezettséget, akkor az ilyen magatartás a szerződés lényeges megsértésének minősül.

10.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 1. A szerződő felek vállalják, hogy a szerződésből fakadó vitákat rendezik, és ezzel összefüggésben békés úton rendezik. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az ilyen vitákat a rendezési eljárás megkezdésétől számított hatvan (60) naptári napon belül nem oldják meg, ezeket a vitákat a Cseh Köztársaság illetékes bírósága fogja véglegesen rendezni.
 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a partner az Alza.cz előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az Alza.cz elleni pénzbeli követeléseket átruházni harmadik félre.
 3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Alza.cz jogosult az ÁSZF egyoldalú megváltoztatására. Abban az esetben, ha a partner tíz (10) munkanapon belül és attól a pillanattól kezdve, hogy az Alza.cz e-mailben értesítette őt a változásról, nem értesíti az Alza.cz-t az új ÁSZF-szel szembeni egyet nem értéséről, illetve ebből az okból nem áll el a szerződéstől, ez az ÁSZF hatályba lép a szerződő felek további tranzakciói tekintetében. 
 4. A partner nem ruházhatja át a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit az Alza.cz előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 5. A szerződő feleknek a jelen szerződésben kifejezetten nem szabályozott jogait és kötelezettségeit a módosított Polgári Törvénykönyv 2012. évi 89. törvénye és a Cseh Köztársaság vonatkozó, általánosan kötelező erejű jogszabályai szabályozzák.
 6. Ez az ÁSZF, beleértve a részeit, 2019.11.11-től érvényesek és hatályosak, illetve hatályon kívül helyezik az ÁSZF korábbi megfogalmazását, beleértve annak részeit, miközben ezek elérhetők az Alza központjában és üzlethelyiségeiben, vagy elektronikusan a www.alza.hu weboldalon.
Alza fiókom Bejelentkezés Szállítás és fizetés Rólunk
Szállítás ide:
WEB15
25 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérõ
Több infó
Felhívunk és szakértői tanácsot adunk
06-1-701-1111
Kérdés a rendeléssel kapcsolatban
Kérdés a termék(ek)kel kapcsolatban
Kérjük, add meg a telefonszámodat:
Keress minket