Reklamációs Kódex

 


Egyszerűsített változat természetes személyek számára


Abban az esetben, ha valamilyen terméket vagy szolgáltatást rendel az Alzától, úgy tekintjük, hogy a megrendelés megerősítésével elfogadta az Eladó igényérvényesítési kódexét és általános felhasználási feltételeit, amely a www.alza.hu oldalon elérhető.

Minden igényérvényesítés során kapcsolatba kell lépni a reklamációt intéző ügyfélszolgálattal, hogy a folyamat simán haladjon és megelőzzük a reklamációs idő megnövekedését.

I. Általános rendelkezések

A jelen Reklamációs Kódex szerves részét képezi az Eladó által meghatározott Általános Szerződési Feltételeknek („ÁSZF”). Az Alza a jelen Kódexben rögzíti a tőle vásárolt termékekre vonatkozó esetleges igények kezelésének a rendjét.


A Vásárló a Kódex és az ÁSZF tartalmát még a rendelés leadását megelőzően megismerheti. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárlói igények intézéséhez és elbírálásához köteles az Alza részére minden szükséges információt rendelkezésre bocsátani és az Alzával együttműködni, ellenkező esetben a reklamáció ügyintézésének ideje a Vásárló együttműködési és információ szolgáltatási kötelezettségének elmulasztása miatt elhúzódhat.

A Vásárló az adásvételi szerződés létrejöttével és a megvásárolt termék átvételével elfogadja és tudomásul veszi a jelen Reklamációs Kódex alkalmazását és annak tartalmát.

A jelen Reklamációs Kódexben alkalmazott feltételek felülírják az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Amennyiben a jelen Reklamációs Kódex nem tartalmaz rendelkezést az adott kérdésre vonatkozóan, úgy az ÁSZF szabályai irányadóak az adott kérdésben. Amennyiben az ÁSZF sem rendelkezik az adott kérdésről, úgy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Vásárló által megvásárolt vagy elfogadott termékek vagy szolgáltatások esetében bármilyen szervizeléssel kapcsolatos reklamáció esetén az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

A reklamációhoz elég a számla/vásárlási bizonylat, vagy a megrendelés azonosítószáma. A kötelező jótállási idő hosszúsága (amennyiben irányadó) minden termék esetében a számla/vásárlási bizonylat jobb oszlopában látható.

A kötelező jótállási idő a termék átvételének, vagy amennyiben az üzembehelyezést az Alza végzi, az üzembehelyezés napján veszi kezdetét és a számlán/vásárlási bizonylaton feltüntetett időpontban ér véget.

II. Szavatossági és jótállási igények érvényesítésének közös szabályai

A szavatossági időket és a Fogyasztók és Vállalkozások szavatosságból eredő jogait az ÁSZF és a Reklamációs Kódex tartalmazza.

Bizonyos termékkategóriákra kötelező jótállás irányadó, illetve bizonyos termékek esetén a gyártó (szerződéses) jótállást nyújthat. A kötelező jótállás csak Fogyasztók részére irányadó.

Az ilyen jótállási és szavatossági igényt az Alza által kiállított – jótállási jegyet is tartalmazó - számla, ellenében lehet bejelenteni. A reklamációhoz elég a számla sorszámának megadása, a számla bemutatása nem szükséges. A számla tartalmazza mindazon adatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok a szavatossági és a kötelező jótállási igények érvényesítéséhez szükségesként előírnak (termék megnevezése, szavatosság időtartama, vételár, mennyiség és a sorozatszám).

Az Alza által kiállított számla, az adásvételt igazoló dokumentum, mely a fenti lényeges adatokat tartalmazza és a kötelező jótállásra vonatkozó jótállási jegyet is magában foglalja.

A kötelező jótállás tekintetében a számla meghatározza a kötelező jótállás időtartalmát, feltételeit, és a fogyasztó jótállásból eredő jogait.

Ha "új" állapotú terméket vásárol, a szavatossági idő 2 év (a szavatossági idő vállalkozó esetén 12 hónap), a kötelező jótállási idő pedig a számlán feltüntetett időtartam.

Ha cég nevére, a statisztikai számjel megrendelésben való feltüntetésével vásárolta a terméket, akkor 12 hónapos elévülési időn belül érvényesíthetik szavatossági igényeiket, vagy közvetlenül az Alza.hu eladóval kötött közös megegyezés alapján van lehetősége a garancia érvényesítésére (a feltételeket és a garanciaidőt szükséges feltüntetni az adásvételi szerződésben).

1. Időtartam

A jótállás és szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a Vásárló a terméket megvásárolja és a termék átadásra kerül/ vagy amennyiben az üzembe helyezést az Alza végzi, úgy a termék üzembe helyezésének napján a Vásárló részére kezdődik.

Részletes szavatossági igények elévülési határideje Fogyasztók részére a jelen ÁSZF lejjebbi 10. bekezdésében vannak feltüntetve. Vállalkozások 12 hónapos elévülési időn belül érvényesíthetik szavatossági igényeiket.

Amennyiben az adott termékre kötelező jótállás irányadó, úgy a Fogyasztók a jelen Kódex 10. pontjában foglalt rendelkezések szerint érvényesíthetik jótállásból eredő jogaikat. A Kódex 10. pontja és a többi pont közötti eltérés esetén a Fogyasztók által érvényesíthető kötelező jótállás tekintetében a 10. pontban meghatározott szabályok lesznek irányadók.

Bizonyos termékekre a gyártók kiegészítő szerződéses jótállást nyújthatnak, amelynek a feltételeit a gyártói jótállás tartalmazza (azaz a jelen Reklamációs Kódexben ezek a jótállások külön nem kerülnek szabályozásra).


A Fogyasztóra vonatkozó kötelező jótállási időszak hónapokban kerül meghatározásra és valamennyi, az Alza webáruházában vásárolt termék esetében a számlában egyértelműen feltüntetésre kerül.

Ha az Alza a reklamációt jóváhagyta, és csereterméket adott a hibás termék helyett, akkor a szavatosság időtartama a cseretermék kiszállításának időpontjától számítandó.

2. Minőség

Az Alza szavatosságot vállal arra, hogy a termék az átvétel idején hibamentes. Így az Alza szavatolja, hogy:

 • A termék rendelkezik azon jellemzőkkel, amelyeket a felek meghatároztak, vagy (amennyiben ilyet nem határoztak meg a felek) a termék rendelkezik az Alza vagy a gyártó által megadott jellemzőkkel.
 • A termék megfelelő mennyiségben, méretben, illetve súlyban kerül átadásra.
 • A termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a termék az átvétel napjától számított 12 hónapon belül meghibásodik és a Vásárló Fogyasztó, akkor úgy kell tekinteni, mintha a termék már az átvételkor hibás lett volna, kivéve, ha az Alza ennek ellenkezőjét bizonyítja.

3. Szerződéses garancia

A kötelező jótállási és a szavatossági időtartamot (24 hónap Fogyasztóknak, 12 hónap Vállalkozásoknak) követően, az Alza egyes termékekre meghatározott időszakra ingyenes karbantartást ajánlhat fel. Az így felajánlott karbantartásra vonatkozóan a jelen Reklamációs Kódex rendelkezései irányadóak, különösen annak VII. fejezete (Ingyenes karbantartás) és az semmilyen szempontból nem tekinthető kiterjesztett idejű jótállásnak.

Jótállásra és szavatosságra, valamint termékszavatosságra vonatkozó szabályok

1. Minőség-ellenőrzés

Amikor a szállítmányozó cég átadja a terméket, a Vásárló alaposan és megfelelően ellenőrzi a kiszállítást (a csomagok számát, a csomagok sértetlenségét, csomag céglogós szigetelőszalagjának sértetlenségét) és a szállítólevél tartalmát.

A Vásárló az átvétel napján a termék teljességét is ellenőrzi; különösen, hogy minden alkatrész kiszállításra került-e.

Amikor a terméket a szállítmányozó cégtől a Vásárló átveszi, a termékkel kapcsolatos esetleges problémát jelzi és azt feltünteti a szállítólevélen is; ez esetben a Vásárló jogosult a termék átvételét megtagadni. Bármilyen esetleges probléma az [email protected] e-mail címen, illetve a Kapcsolati űrlapon keresztül is bejelenthető; emellett, az Alza azt ajánlja, hogy a hibáról vagy a csomagban keletkezett sérülésről a Vásárló fényképet is mellékeljen.

A jótállási és szavatossági szabályokat a jelen pontban foglaltak nem érintik. Az esetleges hiányos vagy sérült kiszállítással kapcsolatos bejelentés nem korlátozza a Vásárló azon jogát, hogy jótállási és szavatossági igényét érvényesítse.

2. Reklamáció

A jótállási vagy szavatossági igényét a Vásárló írásban, telefonon vagy személyesen jogosult megtenni.

A reklamáció során vissza kell küldeni a reklamált terméket (beleértve annak alkatrészeit és tartozékait). Amennyiben a termék mérete azt megengedi (10 kg-nál könnyebb vagy tömegközlekedési eszközön szállítható kézi csomagként, illetve nem rögzített bekötésű), a Vásárló postai úton elküldheti a terméket az Alza budapesti vevőszolgálata címére (Alza.hu Reklamáció 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) AlzaBoxon keresztül is megteheti a termék visszaküldését, melynek részleteit ide kattintva találja, vagy leadhatja bemutatótermeink egyikében személyesen.

A csomagnak tartalmaznia kell: a reklamált terméket, beleértve a tartozékokat, amelyek nélkül a reklamált termék nem használható és nem diagnosztizálható (javasoljuk azonban, hogy az összes tartozékot mellékeljék). Az Alza javasolja továbbá, hogy csatolja a vásárlást igazoló bizonylat másolatát vagy a termékszavatosság más megfelelő módon történő dokumentálását, a hiba részletes leírását és a vevő elegendő elérhetőségét (különösen a visszaküldési címet és telefonszámot). A fentiek nélkül lehetetlen azonosítani az reklamált termék eredetét és hibás működését.

Ezután az Alza javaslatot tesz a reklamáció megoldásának módjára (javítás, csere vagy pénzvisszafizetés formájában).

Alza ill. a szakszerviz a reklamáció kézhezvételét követően haladéktalanul írásos igazolást (jegyzőkönyvet) biztosít a Vásárlónak arról, hogy mikor történt a reklamáció érvényesítése, mi a reklamáció tartalma, milyen a reklamáció kezelésének kívánt módja. Az Alza reklamáció esetén a jegyzőkönyvet e-mailben küldi meg a vásárló részére. A jegyzőkönyv csak a reklamációs igény beérkezésének bizonyítékaként szolgál. A termék állapota, amelyet a Vásárló az Alzának átadott, a reklamációs eljárás során kerül kiértékelésre.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a reklamált termékkel együtt annak tartozékokai és kiegészítői nem kerülnek vissza az Alzához, úgy a Vásárló elállása esetén az Alza csak a hiányzó tartozékok és kiegészítők árának levonása után fennmaradó összeget fogja visszatéríteni a Vásárlónak.

3. Kompatibilitás

Az Alza nem vállal szavatosságot arra, hogy a megvásárolt alkatrészek, tartozékok az adott termékkel kompatibilisek lesznek, kivéve amennyiben ezt az Alza vagy a termék gyártója, forgalmazója kifejezetten feltüntette. Szintén nem vállal az Alza szavatosságot olyan szoftver applikációkkal való kompatibilitásra, amelyet a Vásárló a megrendelésében kifejezetten nem jelzett, kivéve ha a kompatibilitás a hasonló termékek körében szokásos, illetve amennyiben az Alza kifejezett tájékoztatást adott az adott termék más termékekkel való kompatibilitásáról.

Ugyanez vonatkozik a szoftverekre és az egyéni szoftver verziókra is. Abban az esetben ha az adott szoftver kompatibilis, a kompatibilitás a szoftver előző vagy következő verziójára nem vonatkozik automatikusan.

4. Korlátozások

Ha a terméken található pecsét, információs matrica vagy sorozatszám sérült, a Vásárló azt kockáztatja, hogy a reklamációja elutasításra kerül; kivéve, ha az az adott termék rendeltetésszerű használata során sérült. A pecsét és a sorozatszám a termék szerves részét képezi és mint ilyen nem korlátozza a Vásárlót a termék szokásos használatában vagy kezelésében.

A jótállás és szavatosság nem vonatkozik az alábbiakban felsorolt okok miatt keletkezett vagy azokból származó sérülésekre (de csak akkor, ha az ilyen használat nem megszokott, és az ilyen használatot a mellékelt használati utasítás nem tiltja):

 1. mechanikai – külső behatásra visszavezethető - sérülés;
 2. túlfeszültség (láthatóan égett alkatrészek vagy nyomtatott áramkörök) kivéve normál eltéréseket;
 3. az Alza vagy a termék gyártója által meghatározott feltételektől eltérő használat (hőmérséklet, por, nedvesség, kémiai vagy mechanikai feltételek);
 4. szakszerűtlen telepítés, használat, üzemeltetés vagy hanyag karbantartás;
 5. PC vírus (a termék vagy a termék részei sérültek);
 6. illegális licenszhasználat miatti szoftverhiba; vagy jogosulatlan szoftver- és eszközhasználat;
 7. túlhasználat, vagy a vonatkozó dokumentumokban feltüntetett felhasználási feltételektől, illetve a szokásos használattól eltérő használat;
 8. szakszerűtlen beavatkozás vagy paraméter beállítás (szakszerűtlen beavatkozás az eladó vagy a hivatalos szerviz kivételével bármely más személy beavatkozását jelenti);
 9. a Vásárló által eszközölt átalakítás (festés, hajlítás, stb.);
 10. helytelen BIOS vagy firmware frissítés;
 11. természeti erők vagy vis major;
 12. helytelen vagy hibás szoftver használat; és
 13. helytelen vagy az eredeti eszközöktől eltérő eszközök használata; ha az nem a termék használatára vonatkozik és annak a használatát a használati utasítás nem tiltja.

A fenti korlátozások nem vonatkoznak azokra a termékekre, ahol a termék jellemzőiben a fenti listával ellentétesen felek kifejezetten megállapodtak vagy arra vonatkozóan az Alza kifejezetten nyilatkozott; illetve azokra az esetekre sem, ahol az a hirdetésből vagy a termék szokásos használatának jellegéből következik.

A vásárolt szoftver garanciája csak a termék fizikai olvashatóságára (a termék nem sérült, nem karcolt stb.) vonatkozik. A Vásárló a szoftver használatára jogosult felhasználóvá válik és elfogadja a szoftvergyártó licenszfeltételeit, amint a csomagolást (védőfólia, védőpecsét, boríték stb.) eltávolítja vagy a digitális verziót letölti. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a nem szerződésszerű teljesítés esetére (lásd az alábbiakban).

5. Tesztek

A reklamált termék ellenőrzése csak a Vásárló által meghatározott hibára terjed ki (ahogy azt a Vásárló a reklamációs űrlapon vagy a reklamációval kapcsolatosan eljutatott dokumentumban megjelölte). Az Alza azt ajánlja, hogy a Vásárló a hibát írásban jelölje meg (akár papír alapon, akár elektronikus formában jelenti be a reklamációt).

Amennyiben a Vásárló reklamációs kérelme elutasításra került és a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a terméket megjavítsák, úgy a Vásárló a márkaszervíz által az árlistában meghatározott összeget köteles a javításért megfizetni.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fizetett (nem szavatossági, vagy jótállási) javításokat nem az Alza végzi, az Alza csupán megszervezi a javítást (a márkaszervízekkel együttműködik, azoknak átadja a terméket javításra, egyeztet a márkaszervizekkel a javításról, a szállításról, stb.). Az Alza nem vállal felelősséget ezen javításokért.

A Vásárló által fizetett javítás elvégzése előtt a Vásárló tájékoztatást kap az javítás költségéről, terjedelméről és időtartamáról. Az Alza törekszik a javításra átvett termékek átvételétől számított 15 napon belül történő kijavítására. A termék csak akkor kerül megjavításra, ha a Vásárló – miután megkapta az összes fenti információt – azt kifejezetten kéri (aláírt megrendeléssel).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben reklamációját elutasították, úgy az Alza jogosult a márkaszervíz által az adott termék megvizsgálásának és visszaszállításának költségét – a márkaszervíz árlistája alapján – Vállalkozó részére kiszámlázni.

6. Biztonsági mentés

Amikor a Vásárló személyi számítógépre vagy egyéb adattárolóra vonatkozó szavatossági igényt érvényesít, a Vásárló feladata – az adataival való visszaélés, illetve adatai sérülésének elkerülése érdekében – megfelelő biztonsági mentést készíteni. Az Alza semmilyen felelősséget nem vállal a személyi számítógépen vagy egyéb adattárolón történő adatvesztésért, adatsérülésért vagy adatokkal való visszaélésért.

Az adatmentésre alkalmas eszközök hajlamosak a váratlan meghibásodásokra. Az Alza kifejezetten felhívja erre a vásárlók figyelmét és javasolja a vásárlóknak, hogy adataikról rendszeres időközönként készítsenek biztonsági mentést és azt megfelelő eszközön (DVD, Cloud, stb.) tárolják. Ez azonban a jótállási és szavatossági igényt nem érinti.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy – amennyiben a reklamációja eredményeképpen – a hibás adattárolót kicserélik, úgy az eredeti készüléket nem kapja vissza.

7. Elutasított termékek

A. Koszos termékek

Alza jogosult a reklamáció során visszautasítani azokat a termékeket és/vagy alkatrészeket/kiegészítőket, amelyek koszosak vagy nem felelnek meg az alapvető higiéniás követelményeknek. Bármilyen tartályt üresen kell visszaküldeni.

B. Biztonság

Amennyiben a Vásárló jótállási vagy szavatossági igényt érvényesít és a reklamált termék hagyományos vagy egyéb jelszóval, illetve más védelemmel van ellátva, a Vásárló köteles a védelmet feloldani vagy a hiba leírásában a jelszót megadni; ellenkező esetben az Alza jogosult a reklamációra leadott termékeket visszautasítani. Ugyanez vonatkozik a BIOS vagy firmware termékekre vagy az adott készülék tárhelyére. A teljes hozzáférési jogosultság nélkül a készülék nem javítható, illetve a hiba nem diagnosztizálható és a reklamációs ügyintézést nem lehet elkezdeni, amíg a Vásárló nem teljesíti a fenti követelményeket.

Ha a termék aktív lopásgátló védelemmel van ellátva (pl.: Apple Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Intel anti-theft, stb.), ezt a szolgáltatást a Vásárlónak fel kell oldani, mielőtt a terméket reklamációra elküldené; ellenkező esetben az Alza jogosult a reklamációra leadott termékeket visszautasítani és a reklamáció ügyintézése csak akkor kezdődhet el, amint a Vásárló teljesíti a fenti követelményeket.

8. Alapbeállítások

Az Alza felhívja a vásárlókat, hogy a termék reklamációja előtt a termék beállításait az alapbeállításokra állítsák vissza (a kibővített vagy lecserélt memória, PC és notebook esetében merevlemez és SSD beállítások). Az Alza nem vállal felelősséget ezen alkatrészekért, különösen ha ezek nem voltak feltüntetve a reklamációban.

Az eredeti alkatrészeket meg kell őrizni a jövőbeni esetleges jótállási és szavatossági igények, illetve az adásvételi szerződéstől való elállás érvényesítése érdekében.

9. LCD kijelzők

Mivel az LCD kijelző pixelszáma adott, pixel veszteséget (hibát) a felhasznált technológia jellege miatt nem lehet megakadályozni. Ezért az ISO szabvány (ISO 13406-2) 4 minőségi kategóriát határoz meg, ahol minden kategóriában meghatározza a maximális megengedett hibás pixel számot, illetve területet (cluster). A pixel terület (cluster) 5x5 pixel méretű négyzet. Eltérő besorolás hiányában, az Alza által kínált termékek a 2. kategóriába sorolandók.

Hibás pixel:

 • 1. Típus – a "forró" pixel (mindig be van kapcsolva, fehér)
 • 2. Típus – a "halott" pixel (mindig ki van kapcsolva, fekete
 • 3. Típus – a "beragadt" pixel (sub-pixel, mindig ki vagy bekapcsolt, eltérő színű).

Hibás cluster:

 • 1. Típusú hibás cluster – több mint egy, 1. típusú vagy 2. típusú hiba pixelhiba.
 • 2. Típusú hibás cluster – több mint egy, 3. típusú pixelhiba.

A maximum hibák száma (típus szerint) per 1 millió pixel:

Osztály

1. Típus

(forró)

2. Típus

(halott)

3. Típus

(beragadt)

1. Típusú

Cluster

2. Típusú

Cluster

I

0

0

0

0

0

II

2

2

5

0

2

III

5

15

50

0

5

IV

50

150

500

5

50

10. Kötelező jótállás

A jelen pontban foglalt szabályok csak Fogyasztók részére irányadók, amennyiben a honlapunkon itt elérhető termékkategóriába tartozó terméket vásárolt az Alza-tól.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre. A termékkategóriák az Alza honlapján itt elérhetők.

A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállási idő

10.001 - 250 000 Ft

2 év

250.001 - 

3 év

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Az Alza által értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az Alza, vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az Alza-nál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Alza, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással, vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

Hibás termékek kezelése:

a. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Alza a Fogyasztókat tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

b. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt

Elsődlegesen: csereigény

Másodlagosan: pénzvisszatérítés

Első javításnál a Alza megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk

Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.

3 alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk

Ha a Fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk Alza költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy az Alza köteles 8 napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva 30 napon belül nem kerül sor a javításra

A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a cikket.

 
FONTOS: A jelen pontban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10 000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!

c. A Fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Alza-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

- ha az Alza a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Alza költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

d. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles az Alza-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Alza adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

e. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Alza köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Az Alza fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben az Alza az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

11. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az ÁSZF-ben és jelen Reklamációs Kódexben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztónak minősülő Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (tehát az Alzával) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

IV. Reklamáció ügyintézése

1. Fogyasztó

Fogyasztó az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az Alzával.

A fogyasztói reklamációról az Alza lehetőség szerint azonnal dönt, illetve amennyiben a szavatossági igény komplex jellege indokolja, úgy 5 munkanapon belül.

Az Alza a szavatossági és jótállási igényeket és a hibák kijavítását lehetőség szerint késedelem nélkül intézi, azonban törekszik arra, hogy azt 15 napon belül elvégezze.

2. Vállalkozó

Vállalkozó az a jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az Alzával.

A vállalkozói reklamációt az Alza legkésőbb a reklamáció előterjesztésétől számított 40 napon belül bírálja el és annak eredményéről emailben tájékoztatja a Vállalkozót.

V. Vegyes rendelkezések

A Vásárló reklamációs jegyzőkönyvet kap az Alzától, melyben rögzítésre kerülnek az alábbi információk: a Vásárló neve és címe, a Vásárló adatkezelési nyilatkozata, a termék megnevezése és ára, az adásvétel időpontja, a reklamáció dátuma, a reklamáció leírása, a szavatossági igény, a reklamáció eredménye, javítás időtartama (ha történik ilyen) és az reklamáció elutasításának oka (ha van ilyen).

A reklamáció elbírálását követően annak eredményéről az Alza telefonon, SMS-ben vagy e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a terméket szállítmányozóval küldte az Alzához reklamációra, akkor a reklamációt követően az Alza is így küldi vissza a terméket a Vásárlónak.

Ha a reklamáció jogos volt és az Alza a terméket megjavította vagy kicserélte, akkor a szavatosság időtartama a reklamáció ügyintézésének tartamával meghosszabbodik.

Ha a reklamáció jogos volt, a Vásárló jogosult a reklamáció során indokoltan felmerült ésszerű mértékű költségei, így elsődlegesen a postaköltség megtérítésére. Az elszámolható költségekbe nem tartozik bele a reklamáció során a személyautóval történő utazás költsége, az expressz küldemények költsége stb. A költségtérítést késedelem nélkül kell előterjeszteni, de legkésőbb a jótállás lejárta előtt egy hónappal.

A Vásárló köteles a reklamációs eljárás befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az arról szóló értesítéstől számított 30 napon belül átvenni a terméket.

Amennyiben ezen határidő eredménytelenül telik el és a Vásárló nem veszi át a terméket, a Vásárló részére 200 FT/nap tárolási költség kerül felszámításra.

Amennyiben a Vásárló a részére küldött értesítéstől számított 2 hónapon belül nem veszi át a terméket, Alza jogosult a terméket értékesíteni és a tárolási költséget a vételárba beszámítani.

Az esetleges károk és visszaélések elkerülése érdekében a terméket átvenni, illetve árleszállítás/vételár összege visszafizetése esetén a pénzt átvenni a reklamációs jegyzőkönyv és Vásárló személyazonosságát igazoló érvényes dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) bemutatása ellenében lehet. Amennyiben a fenti dokumentumok nem kerülnek bemutatásra, Alza (és Alza szerződéses partnerei) jogosult és köteles megtagadni a termék kiadását, illetve árleszállítás/vételár visszafizetését.

Vállalkozások esetében a terméket átvenni, árleszállítás/vételár összegét visszafizetés esetén átvenni kizárólag a Vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy annak ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratba foglalt meghatalmazottja jogosult.

VI. Fogyóeszközök és minimum élettartam

A megvásárolt fogyóeszközökre (patronok, tonerek, nyomtatófejek, nyomtatóhengerek, projektor lámpák, akkumulátorok, elemek, világító eszközök stb.) – legyenek azok a megvásárolt termék részei vagy tartozékai – az azok élettartamára vonatkozó szabályok vonatkoznak. Az élettartam kifejezhető időtartamban, szavatossági időben, használati időben, nyomtatott oldalak számában stb., illetve azok együttes kombinációjában. Az élettartamra vonatkozó jótállási és szavatossági igények kizárólag az azokra meghatározott feltételek maradéktalan teljesítése esetén terjeszthetők elő.
 
Ez nem érinti a Vásárlók jótállási és szavatossági jogait. Azonban a jótállási és szavatossági igény előterjesztése esetén a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a rendes használatból fakadó értékcsökkenésre a jótállás és a szavatosság nem terjed ki és ez nem tévesztendő össze az adott termék élettartamával. Az élettartam kifejezés a termék rendes használata során meghatározott élettartamot jelenti. Ha a Vásárló az adott terméket a szokásos élettartamát meghaladó időn túl használja, a hibát feltehetően a termék természetes elhasználódása okozza.

Amennyiben az Alza által értékesítésre kínált terméken az élettartam nincs feltüntetve, úgy az élettartamra vonatkozóan jótállási és szavatossági igényt nem lehet előterjeszteni.

VII. Ingyenes karbantartás

Az ingyenes karbantartás egy kiegészítő szolgáltatás, amely azokra a termékekre vonatkozik, amely termékek szavatossági vagy jótállási ideje a 24 hónapot meghaladja és kizárólag akkor irányadó, ha az adott termék tekintetében feltüntetésre került.

Azon termékeknél, amelyekre a karbantartási csomag irányadó az alábbi igények érvényesíthetők:

 • kijavítás; vagy
 • ugyanolyan vagy hasonló, de jobb paraméterekkel rendelkező termék felajánlása; vagy
 • pénzvisszafizetés, ha a fenti lehetőségek nem kivitelezhetők.

Az Alza vállalja, hogy megjavítja / kicseréli a termékeket vagy visszafizeti a vételárat legkésőbb a termék átvételét követő 35 napon belül; ellenkező esetben a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

A vásárló szavatossági és kötelező jótállási jogait a jelen pont nem érinit.

VIII. Záró rendelkezések

A Vásárlók jogszabályon alapuló szavatossági és jótállási és egyéb jogait a jelen Reklamációs Kódex nem érinti.

A Reklamációs Kódex 2023. május 16. napján lép hatályba, hatályon kívül helyezve a korábbi verziókat.

A Reklamációs Kódex az Alza központi irodájában, az Alza üzleteiben és a weboldalon érhető el.

Nyomtatás

30 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
P-DC1-WEB15
30 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
Több infó
Felhívunk és szakértői tanácsot adunk
06-1-701-1111
Kérdés a rendeléssel kapcsolatban
Kérdés a termék(ek)kel kapcsolatban
Kérjük, add meg a telefonszámodat:
Keress minket
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra Mi, az Alza.cz a.s., azonosítószám: 27082440, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és a beleegyezéseddel weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadod a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési felületeken.
További információ Kevesebb információ